Vua kem

Chuyên sản xuất, bán dòng sản phẩm kem Ý (Gelato).
Với nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới: Pregel, Fabbri, Leagel, Agrimontana
Tiêu chí quan trọng về một sản phẩm kem cao cấp, bổ dưỡng,
đảm bảo an toàn thực phẩm cho khách hàng luôn được chúng tôi đặt trên hàng đầu

Xem thêm

Pregel, Italy

Fruit Base free

Pregel, Italy

Base 100

Pregel, Italy

Milk Base

Pregel, Italy

Milk Base 100

Vuakem, Italy

Yogurt 108

Vuakem, Italy

Yogurt Sprint base

Pregel, Italy

Vanilla soft Base

Vuakem, Italy

Yogurt soft

Vuakem, Italy

Pistachio C

Vuakem, Italy

Pink Guava C

Vuakem, Italy

Green Apple

Vuakem, Italy

Mint C - Bạc hà

Thương hiệu nổi tiếng thế giới


Dòng kem cao cấp được làm bởi các nguyên liệu nổi tiếng thế giới với thương hiệu hơn 50 năm:
Pregel Italy, Fabbri Italy, WholeFarm Australia …
Công nghệ sản xuất bằng các dòng máy kem Taylor của Mỹ.

Vuakem

Leagel

Dynamic

Pregel